Demon Slayer: "Goto" VS "Muzan Kibutsuji"

Goto

See statistics

Muzan Kibutsuji

See statistics

Vs