Demon Slayer: "Kyojuro Rengoku" VS "Kanao Tsuyuri"

Kyojuro Rengoku

See statistics

Kanao Tsuyuri

See statistics

Vs