Zenitsu Agatsuma VS Inosuke Hashibira

Zenitsu Agatsuma

See statistics

Inosuke Hashibira

See statistics

Vs