Nichika Ubuyashiki VS Zenitsu Agatsuma

Nichika Ubuyashiki

See statistics

Zenitsu Agatsuma

See statistics

Vs