Zenitsu Agatsuma VS Yushiro

Zenitsu Agatsuma

See statistics

Yushiro

See statistics

Vs