คนที่คุณอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ระหว่าง ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ แพทองธาร ชินวัตร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

See statistics

แพทองธาร ชินวัตร

See statistics

Vs