ระหว่างข้าวผัดอเมริกันแบบ"พี่แจ็ค" กับโรตีสายไหมของ "ลิซ่า"

ข้าวผัดอเมริกันแบบ "พี่แจ็ค"

See statistics

โรตีสายไหมของน้อง "ลิซ่า"

See statistics

Vs